Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το Κέντρο μας έχοντας πιστοποιήσει πάνω 5000 άτομα, μπορεί ΑΜΕΣΑ να σας χορηγήσει πιστοποιητικό ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Πραγματοποιήστε τώρα τις εξετάσεις και τα μαθήματα δίπλα στο σπίτι σας. Έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κατάρτιση σε όλα τα χωριά.

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι ένα πιστοποιητικό που χορηγείται σε ιδιώτες καλλιεργητές, ανεξάρτητα αν είναι αγρότες ή όχι .Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούται να κατέχουν το πιστοποιητικό χρήστη, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα γεωργικά φάρμακα..

Όσοι έχουν πάρει πιστοποίηση πριν τις 22/09/2015 υποχρεούται άμεσα σε ανανέωση, καθώς και όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί για την απόκτηση του. Όσα άτομα έχουν πιστοποιηθεί μετά την 22/09/2015 η ισχύς παρατάθηκε αντίστοιχα για δυο χρόνια.

Τα μαθήματα είναι προαιρετικά!

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια Μαθημάτων: 5 ώρες
Εξετάσεις: Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.
Εξεταστικά Κέντρα: Σητεία, Ιεράπετρα, Γούδουρας, Κουτσουράς, Φέρμα, Ψαρή Φοράδα, Άρβη, Οροπέδιο Λασιθίου,  (Αναμένονται και άλλες περιοχές).
Πληροφορίες συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.