Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το Κέντρο μας θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019. Η υποβολή των προγραμμάτων είναι από 6/5 έως και 10/6.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 40 ωρών, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (Συνολικά 200 €).

Ενδεικτικά τα προγράμματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι τα εξής:

  • H δυναμική του E-Marketing & Social Media
  • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης – υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
  • Ανάπτυξη κώδικα συμπεριφοράς πελατό-κεντρικής φιλοσοφίας και δεξιοτήτων πωλήσεων
  • Πώλησης- Marketing – διαχείριση στρες στο χώρο εργασίας – διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων
  • Εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές Office 2010
  • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων – πρώτες βοήθειες
  • Επαγγελματική Αγγλική / Γαλλική / Γερμανική / Ιταλική / Ισπανική / Ρωσική ορολογία

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10/6/2019

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε Ιεράπετρα και Σητεία

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν έως τον Μάιο 2021.

Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.