Απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζόμενων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING).

Το πρόγραμμα είναι 105 ώρες σε πρωινό ή απογευματινό τμήμα, με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε από τον προσωπικό οικιακό υπολογιστή σας.

Μετά την εκπαίδευση απαιτούνται εξετάσεις.

Την άδεια του Security μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε εργασία σαν προσωπικό ασφαλείας (πχ Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις, κ.λπ.).

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Έναρξη: Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Διάρκεια: 105 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.