Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Κέντρο μας  υλοποιεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π. Βουτσινά., πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών” διάρκειας 420 ωρών (9 μήνες).

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως  ασύγχρονη εκπαίδευσης (e-learning)  και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη διαχείριση ατόμων με ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον.

Προσεγγίζονται οι βασικές θεμελιώδεις αρχές των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολιτικές, προκλήσεις και εισηγήσεις σχετικά με μεθόδους και τεχνικές της διδασκαλίας σε πολυπολυτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, η βελτίωση των συνθηκών διαμονής, η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων και η προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών-προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγούς, Νηπιοβρεφοκόμους
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Eκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής
 • Διερμηνείς

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολίτικη: θεωρητικές προτάσεις
 • Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών
 • Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο
 • Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών-πρακτικές επικοινωνίας
 • Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης
 • Αξιολόγηση