Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο μας  υλοποιεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π. Βουτσινά., πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” διάρκειας 450 ωρών (9 μήνες).

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευσης (e-learning) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών σε δομές ενηλίκων, φοιτητών και επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής.Αναπτύσσονται και ενισχύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής, σχεδιασμού, οργάνωσης και διδασκαλίας σε μαθητές και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα στο γενικό και ειδικό σχολείο σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών ατόμων με ειδικές ανάγκες ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Eιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – θεσμικό πλαίσιο
 • Ειδική Αγωγή: ορισμός και σκοποί
 • Εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό φάσμα
 • Εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής
 • Εκπαίδευση μαθητών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία
 • Εκπαίδευση μαθητών με κινητικές/ σωματικές αναπηρίες
 • Εκπαίδευση μαθητών με διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Παιδαγωγική ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Παιδαγωγική ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στην σχολική τάξη
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Ειδικά θέματα
 • Αξιολόγηση