Εκπαίδευση Βοηθών Λογιστών

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Στο σεμινάριο θα καλυφθούν με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο όλες οι τελευταίες καταιγιστικές αλλαγές στην Λογιστική, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος Υπ. Αρ. 4308) και οι υποχρεώσεις που επέφεραν από 01/01/2015.

 • Η κατάργηση του παλιού Κ.Φ.Α.Σ. και η αντικατάσταση του με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. (από 01/01/2015).
 • Οι αλλαγές στον νόμο για τον ΦΠΑ (το νέο έντυπο και ο τρόπος συμπλήρωσης του).
 • Οι αλλαγές στις εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων, ποιες από αυτές εκπίπτουν; ποιες αναμορφώνονται; και ποιες θεωρούνται εισόδημα για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους και τους διαχειριστές (ή ιδιοκτήτες – μετόχους ) των επιχειρήσεων.
 • Οι αλλαγές στο νέο ποινολόγιο, η έννοια της φοροδιαφυγής και οι αυξημένες ευθύνες των λογιστών και των υπευθύνων κατά το νόμο εκπροσώπων των επιχειρήσεων.
 • Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία (βιβλίο αδειών βιβλίο υπεροριών κ.λπ.).
 • Οι αλλαγές στην καθημερινή μας εργασία, ποια νέα γνώση είναι άμεσα απαιτητή, ποια θα εφαρμοστεί αργότερα και ποιες σκληρές αλλά αναγκαίες αποφάσεις πρέπει να πάρουμε ως λογιστές.
 • Τι επιβάλετε να προσεχθεί και τι πρέπει να αλλάξει στην λειτουργία των λογιστηρίων.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων.

 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρίες και λογιστικά γραφεία) καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός «Σύγχρονου Λογιστηρίου» προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης και στις καταιγιστικές αλλαγές της νομοθεσίας.

Στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με την βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατό πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυση της έως και το κλείσιμο του ισολογισμού.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος:

 • Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και η σύνδεση τους με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ .) με ταυτόχρονη και παράλληλη Ανάλυση και Ερμηνεία και των δύο σχεδίων καθώς και που αυτά διαφέρουν και που ταυτίζονται με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Που εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), πως εφαρμόζονται και τι αλλάζει στην καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου;
 • Λογιστικές εγγραφές με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εγγραφών και με τα δύο σχέδια (Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π).
 • Τι είναι τα Λογιστικά Αρχεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ ( και ποια η σύνδεση τους με τα Βιβλία κατά ΚΦΑΣ);
 • Οι νέοι τρόποι αποτίμησης και οι νέοι Τρόποι τήρησης βιβλίων.
 • Ανάλυση και ερμηνεία του Νέου ΚΦΑΣ.
 • Παραστατικά σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ).
 • Τι είναι η Αυτοτιμολόγηση πότε και με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί;
 • Τι είναι το Απλοποιημένο και τι το Συγκεντρωτικό τιμολόγιο πότε και γιατί χρησιμοποιείτε; Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται;
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (έννοια – περιεχόμενο – διασφάλιση – φύλαξη – λήψη).
 • Λοιπές υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ (Μηνιαίες – Ετήσιες).
 • Εργασίες τέλους χρήσης και οι νέοι κανόνες αποτίμησης.
 • Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα.
 • Οι αλλαγές στον νόμο για τον ΦΠΑ (το νέο έντυπο και ο τρόπος συμπλήρωσης του).
 • Το νέο ποινολόγιο και οι αυξημένες ευθύνες των λογιστών και των υπευθύνων κατά το νόμο εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Τι επιβάλλεται να προσεχθεί και τι πρέπει να αλλάξει στην λειτουργία των λογιστηρίων;
 • Οι αλλαγές στην Φορολογική νομοθεσία.
 • Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία (βιβλίο αδειών βιβλίο υπεροριών κ.λπ.).

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 15 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.