Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

Προετοιμάσου κατάλληλα ώστε να γίνεις Πιστοποιημένος/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων.

Το Κέντρο μας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου, υλοποιεί  εξ΄αποστάσεως σεμινάρια για την πιστοποίηση επάρκειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Στόχος μας είναι η προετοιμασία των υποψηφίων Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Απευθυνόμαστε σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, φοιτητές/σπουδαστές, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, καθώς επίσης και σε όλους/ες  τους/ις υποψήφιους/ες ή ήδη Εκπαιδευτές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Οι Εισηγητές του σεμιναρίου είναι έμπειροι εκπαιδευτές, πανεπιστημιακοί, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, με πολυετή εργασιακή και διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση: από 1 / 9 / 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου ο/η εκπαιδευτής/τρια να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει, ένα από τα παρακάτω σεμινάρια:

1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες δεν έχουν την επαγγελματική εμπειρία των 150 ωρών που απαιτείται για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 160 ώρες:

 • 30 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης:
  • Εργαστήριο σχεδιασμού & παρουσίασης μικροδιδασκαλίας.
  • Παρουσίαση της θεωρίας και του τρόπου απάντησης των θεμάτων της εξέτασης.
 • 130 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης:
  • Ανάπτυξη υλικού θεωρίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις ανάγκες της εξετάσης.
  • Επεξεργασία θεμάτων  των προηγούμενων εξετάσεων.
  • Ερωτήσεις/Απαντήσεις βασισμένες στην τράπεζα θεμάτων.
  • Οδηγίες για την κατάθεση των αιτήσεων στον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Οδηγίες για ένταξη υποψηφίων σε Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Κόστος συμμετοχής: 290€

2. Σεμινάριο για υποψήφιους/ες οι οποίοι διαθέτουν την επαγγελματική εμπειρία των 150 ωρών ή πιστοποιημένο σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και επιθυμούν να επαναλάβουν τη θεωρία και να εξασκηθούν στη μικροδιδασκαλία.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 30 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης:

 • Εργαστήριο σχεδιασμού & παρουσίασης μικροδιδασκαλίας.
 • Παρουσίαση  της θεωρίας και του τρόπου απάντησης των θεμάτων της εξέτασης.

Κόστος συμμετοχής: 130€

Χρόνος Διεξαγωγής:

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή ανάλογα με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων/ουσών.

Τρέχοντα σεμινάρια: Έναρξη 3 Απριλίου

Το πρόγραμμα ανά μήνα διαμορφώνεται με την έναρξη του σεμιναρίου.

Δυνατότητα διαφοροποίησης των παραπάνω ημερομηνιών ή προσθήκη νέων μετά από συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

 • Εναρκτήρια συνάντηση – αλληλογνωριμία – εκπαιδευτικό συμβόλαιο
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση των ενηλίκων
 • Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Φιλοσοφικές αφετηρίες – θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων – προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης – αρχές μάθησης ενηλίκων – εμπόδια μάθησης – ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Σχεδιασμός, οργάνωση & υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – εναρκτήρια συνάντηση – καθορισμός σκοπού και στόχων – επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων – αξιολόγηση)
 • Δυναμική ομάδων: διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος – ρόλοι και επικοινωνία στην ομάδα
 • Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση – mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20΄ μικροδιδασκαλίας – σχολιασμός – υποστήριξη
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος – αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.