Ελεγκτές Ασφαλείας X-RAY

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες εντάθηκαν οι έλεγχοι σε μέσα μεταφοράς, τους χώρους διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια – λιμένες) αλλά και σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί και Πολυεθνικές Ιδιωτικές Εταιρείες. Τοποθετήθηκαν στις εισόδους των κτιρίων μαγνητικές πύλες και ηλεκτρονικοί σαρωτές X-RAY, ώστε να πραγματοποιείται αυστηρότερος έλεγχος. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι σε προτεραιότητα. Το προσωπικό ασφαλείας έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών. Το πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση που αφορά τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται, συγκεκριμένα ανιχνευτές X-RAY αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, μαγνητικές πύλες και βιοανιχνευτές. Σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης με μεγάλο πλήθος ύποπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Θεματολογία Προγράμματος:

Ύποπτα Γενικά Αντικείμενα – Έλεγχος Ασφάλειας – Μέθοδοι Αναγνώρισης Ύποπτων Αντικειμένων.

Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός – Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Έργο των χειριστών).

Μαγνητικές Πύλες (Σκοπός – Αρχή Λειτουργίας – Πως γίνεται ο έλεγχος)

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή Λειτουργίας – Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Σκοπός – Επικίνδυνοι Φάκελοι / Δέματα – Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού – Διαδικασία Ελέγχου / Ενέργειες).

 

Εξάσκηση με προσομοιωτή (Επίδειξη από τον εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 10 ώρες (6 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 4 ώρες τεστ αυτό-αξιολόγησης με προσομοίωση του μηχανήματος X-RAY)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.