Πιστοποίηση Αγγλικών με το TIE

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Αποκτήστε Lower, Advance και Proficiency με το TIE

Το Ευέλικτο Πιστοποιητικό Αγγλικών!

 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργους, φοιτητές, δημόσιους υπάλληλους ή σε οποιονδήποτε άλλο άτομο που έχει βασικές γνώσεις Αγγλικών και επιθυμεί να αποκτήσει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο σε επίπεδο Lower (B2) ή Proficiency (C2) αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα όπου ο εργοδότης δεν ενδιαφέρεται μόνο για το πιστοποιητικό αλλά και για την ικανότητα του στελέχους του να μιλάει και να γράφει σωστά στην αγγλική γλώσσα.

TIE (Test of Interactive English) – Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας και απονέμεται πλέον από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL.

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2

Το δίπλωμα αυτό έχει ιδιαιτερότητες στην εξέτασή του, γεγονός που το καθιστά πιο φιλικό από τα άλλα διπλώματα. Συγκεκριμένα, το δίπλωμα ΤΙΕ εξετάζει τον βαθμό της επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων όταν μιλούν και γράφουν στην Αγγλική γλώσσα για θεματικά αντικείμενα που γνωρίζουν και όχι την ικανότητα αποστήθισης. Θεωρείται το ιδανικό δίπλωμα αγγλικών για Ενήλικες και αναγνωρίζεται εξ’ ίσου (από το 2008) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ως ισότιμο με όλα τα γνωστά διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας, τόσο στο επίπεδο Lower, Advanced και Proficiency.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ για το πτυχίο εδώ.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

1. Εκπαίδευση αρχαρίων ενηλίκων στην Αγγλική Γλώσσα που θέλουν να πάρουν το Lower (B2)

Διάρκεια σεμιναρίου: 90 ώρες (8 μήνες / 3 ώρες την εβδομάδα)

Απευθύνεται σε άτομα που έχουν αρχάρια γνώση και θέλουν να πάρουν το Lower (B2)

2. Εκπαίδευση ενηλίκων που έχουν μέτρια γνώση στην Αγγλική Γλώσσα και θέλουν να πάρουν το Lower (B2)

Διάρκεια σεμιναρίου:40 ώρες (5 μήνες / 2 ώρες την εβδομάδα)

Απευθύνεται σε άτομα που έχουν μέτρια γνώση στην Αγγλική Γλώσσα αλλά είτε λόγω χρόνου είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών θέλουν ένα πιο οικονομικό πακέτο.

3. Εκπαίδευση ενηλίκων που έχουν μέτρια γνώση στην Αγγλική Γλώσσα και θέλουν να πάρουν το Lower (B2)

Διάρκεια σεμιναρίου: 70 ώρες (5 μήνες / 4 ώρες την εβδομάδα)

4. Εκπαίδευση ενηλίκων στην Αγγλική Γλώσσα που θέλουν να πάρουν το Proficiency (C2)

Διάρκεια σεμιναρίου: 90 ώρες (6 μήνες /4 ώρες την εβδομάδα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το on line τεστ κατάταξης και να διαπιστώσουν μόνοι τους το επίπεδο των Αγγλικών.

 

Έναρξη μαθημάτων: Την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (επικοινωνήστε μαζί μας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των νέων τμημάτων).

Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.