Πιστοποίηση από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Αποκτήστε Πιστοποίηση Υγιεινής Και Ασφάλειας Τροφίμων από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Ένα σεμινάριο που πρέπει να κάνουν ΟΛΕΣ οι καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, καφενεία, mini-market, καφεκοπτεία, κυλικεία, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΟΙΟΣ:

Παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση. Παράγει, διαθέτει ή χρησιμοποιεί υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τη νέα Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ. 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής νομοθεσίας και στο Φ.Ε.Κ. 1616 του Ε.Φ.Ε.Τ.).

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προγράμματος είναι η τήρηση των όρων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή. Εφόσον το απασχολούμενο προσωπικό και οι ιδιοκτήτες έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας (άρθρο 13, Φ.Ε.Κ. 2718/8-10-2012). Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη συμμετοχή στο σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού και ιδιοκτητών επιχειρήσεων με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».

Το ειδικό σεμινάριο θα υλοποιείται πλέον στη Σητεία,Ιεράπετρα,Άγιο Νικόλαο από το Κέντρο Δια βίου Μάθησης «Άννα Τριανταφύλλου» για τις επιχειρήσεις του νομού.

Το σεμινάριο δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 ή Λ.Α.Ε.Κ. 0-24). Δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού Ο.Α.Ε.Δ./Λ.Α.Ε.Κ., με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από το κέντρο μας.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 10 ώρες (2 ημέρες)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.