Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου DPO:

To Κέντρο μας επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνει νέο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO / Data Protection Officer), παρέχοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Με βάση τη νομοθεσία υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  • Όλες τις Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  • Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται αντίστοιχα δεδομένα.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους νέους κανονισμούς. Σε σχέση με αυτό απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου GDPR :

To Κέντρο μας επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με σκοπό τη βασική ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, και τις πρακτικές επιπτώσεις του. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση, προτείνοντας λύσεις σε καίρια σημεία για την προστασία της εταιρίας και την εναρμόνισή της σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυξάνει σημαντικά την υποχρέωση των εταιριών και τη συμμόρφωσή τους ως προς τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας πλέον την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αναγκών που προβλέπουν πρόστιμα ισάξια με το 4% του ετήσιου τζίρου της εκάστοτε εταιρίας.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη διάρκεια των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα, μέσα από πραγματικά παραδείγματα να δοθούν συμβουλές και λύσεις για την προστασία και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στον εκάστοτε χώρο εργασίας.

Τα παραπάνω Σεμινάρια Απευθύνονται σε:

Εργαζόμενους επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ανάληψη της θέσης και του ρόλου με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Πληροφορίες Συμμετοχής στο Σεμινάριο DPO:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ώρες:

  • 5 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης
  • 30 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής:

  • 190€ για την παρακολούθηση του σεμιναρίου
  • 240€ για την παρακολούθηση τη σεμιναρίου και την απόκτηση πιστοποίησης

Πληροφορίες Συμμετοχής στο Σεμινάριο GDPR:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ώρες:

  • 2 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης
  • 6 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής: 80€

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Έναρξη επόμενου κύκλου: Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.