Voucher 30 – 49

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 10000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, με αμοιβή 2520 ευρω!!

Ανακοινώθηκε, από το Υπουργείο Εργασίας, νέο πρόγραμμα voucher που θα αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Περιεχόμενο προγράμματος:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εξ’ αποστάσεως διακοσίων (200) ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.
 • Δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

Κριτήρια Μοριοδότησης:

 • Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας ( 1 Μόριο ανα μήνα)
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) (*Τα μόρια είναι ανάλογα το εισόδημα σας)
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. (10 Μόρια)

Οι υποβολές των αιτήσεων θα είναι ενεργές από τις 23/12/2020 και ώρα 14.00 έως 01/02/2021 και ώρα 14.00

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.
Αίτηση Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Κατάρτιση Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 1 – 49

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το Κέντρο μας θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019. Η υποβολή των προγραμμάτων είναι από 6/5 έως και 10/6.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 40 ωρών, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (Συνολικά 200 €).

Ενδεικτικά τα προγράμματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι τα εξής:

 • H δυναμική του E-Marketing & Social Media
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης – υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Ανάπτυξη κώδικα συμπεριφοράς πελατό-κεντρικής φιλοσοφίας και δεξιοτήτων πωλήσεων
 • Πώλησης- Marketing – διαχείριση στρες στο χώρο εργασίας – διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων
 • Εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές Office 2010
 • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων – πρώτες βοήθειες
 • Επαγγελματική Αγγλική / Γαλλική / Γερμανική / Ιταλική / Ισπανική / Ρωσική ορολογία

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
 • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10/6/2019

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε Ιεράπετρα και Σητεία

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν έως τον Μάιο 2021.

Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το Κέντρο μας έχοντας πιστοποιήσει πάνω 5000 άτομα, μπορεί ΑΜΕΣΑ να σας χορηγήσει πιστοποιητικό ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Πραγματοποιήστε τώρα τις εξετάσεις και τα μαθήματα δίπλα στο σπίτι σας. Έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κατάρτιση σε όλα τα χωριά.

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων είναι ένα πιστοποιητικό που χορηγείται σε ιδιώτες καλλιεργητές, ανεξάρτητα αν είναι αγρότες ή όχι .Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούται να κατέχουν το πιστοποιητικό χρήστη, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα γεωργικά φάρμακα..

Όσοι έχουν πάρει πιστοποίηση πριν τις 22/09/2015 υποχρεούται άμεσα σε ανανέωση, καθώς και όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί για την απόκτηση του. Όσα άτομα έχουν πιστοποιηθεί μετά την 22/09/2015 η ισχύς παρατάθηκε αντίστοιχα για δυο χρόνια.

Τα μαθήματα είναι προαιρετικά!

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια Μαθημάτων: 5 ώρες
Εξετάσεις: Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.
Εξεταστικά Κέντρα: Σητεία, Ιεράπετρα, Γούδουρας, Κουτσουράς, Φέρμα, Ψαρή Φοράδα, Άρβη, Οροπέδιο Λασιθίου,  (Αναμένονται και άλλες περιοχές).
Πληροφορίες συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζόμενων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING).

Το πρόγραμμα είναι 105 ώρες σε πρωινό ή απογευματινό τμήμα, με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε από τον προσωπικό οικιακό υπολογιστή σας.

Μετά την εκπαίδευση απαιτούνται εξετάσεις.

Την άδεια του Security μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε εργασία σαν προσωπικό ασφαλείας (πχ Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις, κ.λπ.).

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Έναρξη: Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Διάρκεια: 105 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ανανέωση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές, οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) διάρκειας 40 ωρών για τα άτομα που έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν άδεια εργασίας ή ένσημα σαν προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας και θέλουν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

 

Από 01/01/12 δεν μπορεί να ανανεωθεί η άδεια εργασίας αν δεν υπάρχει το σχετικό Πιστοποιητικό.

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Έναρξη μαθημάτων: Τα τμήματα προγραμματίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία των εξετάσεων στο ΚΕ.ΜΕ.Α
Διάρκεια: 40 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Εκπαίδευση Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 που αφορά την εκπαίδευση προσωπικού φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING), βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης και μειώνοντας χρόνο και έξοδα.

Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 24 ώρες (4 ημέρες)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Εκπαίδευση Υ.Α.Λ.Ε.

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) και των Αναπληρωτών τους

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα Υ.Α.Λ.Ε. και αναπληρωτή Υ.Α.Λ.Ε. σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως Υ.Α.Λ.Ε. και αναπληρωτές Υ.Α.Λ.Ε. σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

 

Το σεμινάριο διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η παρακολούθησή του γίνεται μέσω αδειοδοτημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (e-learning).

 

Θεματολογία Προγράμματος:

 • Εθνική Νομοθεσία
 • Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Δ.Ν.Ο – ΙΜΟ) & Κώδικας ISPS
 • Κανονισμός 725/2004ΕΚ
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Αξιολόγηση Κινδύνου)
 • Προσδιορισμός των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, καθώς και της
  πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας.
 • Προσδιορισμός, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων και
  διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας.
 • Οδηγία 2005/65ΕΚ

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 30 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ασφάλεια Ξενοδοχειακών Μονάδων

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Η έννοια της τουριστικής ασφάλειας είναι ευρύτατη και μπορεί να περιλαμβάνει, από τον ελαφρύ τραυματισμό, μέχρι τρομοκρατικές επιθέσεις, κάτι που δυστυχώς βιώνει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα.

Το κέντρο μας, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια Ασφάλειας Ξενοδοχείων (Hotel Security Services) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιας και η χώρα μας ήδη παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στην προσέλκυση τουριστών.

Το Σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για την επιμόρφωση όλου του προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα όσους εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους πρόληψης και μείωσης του ρίσκου από οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, (κλοπή – δολιοφθορά – τρομοκρατική ενέργεια κ.α.).

Το κέντρο μας συνεργάζεται με φορείς κρατικά πιστοποιημένους και εξειδικευμένους στην εκπαίδευση Στελεχών Ασφάλειας και γενικά Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, και είναι σε θέση να εξασφαλίσει ποιοτική και ολοκληρωμένη λύση στο σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας που απαιτείται να προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡ. 216 ΦΕΚ Τ.Β΄ ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 10 / 9-1-2015, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ.11 Α/Α 11.1), ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το σεμινάριο δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 ή Λ.Α.Ε.Κ. 0-24). Δηλαδή οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού Ο.Α.Ε.Δ. / Λ.Α.Ε.Κ., με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από το κέντρο μας. Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί με OnLine παρακολούθηση, δηλαδή σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες το προσωπικό μπαίνει από τον υπολογιστή του σπιτιού του σε μια συγκεκριμένη σελίδα, με τους κωδικούς που θα του δώσουμε και θα παρακολουθήσει τα μαθήματα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο.

 

Η πληρωμή του σεμιναρίου μπορεί να γίνει μόλις πάρετε τα χρήματα από το Λ.Α.Ε.Κ.!

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 24 ώρες (4 ημέρες)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ελεγκτές Ασφαλείας X-RAY

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες εντάθηκαν οι έλεγχοι σε μέσα μεταφοράς, τους χώρους διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια – λιμένες) αλλά και σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί και Πολυεθνικές Ιδιωτικές Εταιρείες. Τοποθετήθηκαν στις εισόδους των κτιρίων μαγνητικές πύλες και ηλεκτρονικοί σαρωτές X-RAY, ώστε να πραγματοποιείται αυστηρότερος έλεγχος. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι σε προτεραιότητα. Το προσωπικό ασφαλείας έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών. Το πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση που αφορά τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται, συγκεκριμένα ανιχνευτές X-RAY αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, μαγνητικές πύλες και βιοανιχνευτές. Σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης με μεγάλο πλήθος ύποπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Θεματολογία Προγράμματος:

Ύποπτα Γενικά Αντικείμενα – Έλεγχος Ασφάλειας – Μέθοδοι Αναγνώρισης Ύποπτων Αντικειμένων.

Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός – Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Έργο των χειριστών).

Μαγνητικές Πύλες (Σκοπός – Αρχή Λειτουργίας – Πως γίνεται ο έλεγχος)

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή Λειτουργίας – Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Σκοπός – Επικίνδυνοι Φάκελοι / Δέματα – Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού – Διαδικασία Ελέγχου / Ενέργειες).

 

Εξάσκηση με προσομοιωτή (Επίδειξη από τον εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 10 ώρες (6 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 4 ώρες τεστ αυτό-αξιολόγησης με προσομοίωση του μηχανήματος X-RAY)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

 

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες.

Σύμφωνα με τον νόμο 3850 / 2010 (ΦΕΚ Α-84/2-6-2010) ο κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και ένα εργαζόμενο πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (Τεχνικό Ασφαλείας).

Λόγω της κατάστασης τα μαθήματα θα είναι εξ΄ αποστάσεως

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει
  στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα
  αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
  εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία
  τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφαλείας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες.
 • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι.
 • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφαλείας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (Υψηλής Επικινδυνότητας), Β (Μεσαίας Επικινδυνότητας), Γ (Χαμηλής Επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος σας παρέχετε άμεσα προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 35 ώρες (Κατηγορία Β’) / 10 ώρες (Κατηγορία Γ’)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα