Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο μας  υλοποιεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π. Βουτσινά., πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” διάρκειας 450 ωρών (9 μήνες).

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευσης (e-learning) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών σε δομές ενηλίκων, φοιτητών και επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής.Αναπτύσσονται και ενισχύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής, σχεδιασμού, οργάνωσης και διδασκαλίας σε μαθητές και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα στο γενικό και ειδικό σχολείο σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών ατόμων με ειδικές ανάγκες ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Eιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – θεσμικό πλαίσιο
 • Ειδική Αγωγή: ορισμός και σκοποί
 • Εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό φάσμα
 • Εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης
 • Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής
 • Εκπαίδευση μαθητών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)
 • Εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία
 • Εκπαίδευση μαθητών με κινητικές/ σωματικές αναπηρίες
 • Εκπαίδευση μαθητών με διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Παιδαγωγική ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Παιδαγωγική ψυχολογία και διδακτική μεθοδολογία- ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στην σχολική τάξη
 • Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Ειδικά θέματα
 • Αξιολόγηση
Περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Κέντρο μας  υλοποιεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΔΒΜ υπό την επιστημονική εποπτεία του κ Π. Βουτσινά., πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών” διάρκειας 420 ωρών (9 μήνες).

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως  ασύγχρονη εκπαίδευσης (e-learning)  και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη διαχείριση ατόμων με ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον.

Προσεγγίζονται οι βασικές θεμελιώδεις αρχές των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολιτικές, προκλήσεις και εισηγήσεις σχετικά με μεθόδους και τεχνικές της διδασκαλίας σε πολυπολυτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, η βελτίωση των συνθηκών διαμονής, η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων και η προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών-προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγούς, Νηπιοβρεφοκόμους
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Eκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής
 • Διερμηνείς

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολίτικη: θεωρητικές προτάσεις
 • Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών
 • Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο
 • Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών-πρακτικές επικοινωνίας
 • Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης
 • Αξιολόγηση
Περισσότερα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου DPO:

To Κέντρο μας επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνει νέο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO / Data Protection Officer), παρέχοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Με βάση τη νομοθεσία υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • Όλες τις Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται αντίστοιχα δεδομένα.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στους νέους κανονισμούς. Σε σχέση με αυτό απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου GDPR :

To Κέντρο μας επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων με σκοπό τη βασική ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, και τις πρακτικές επιπτώσεις του. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση, προτείνοντας λύσεις σε καίρια σημεία για την προστασία της εταιρίας και την εναρμόνισή της σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυξάνει σημαντικά την υποχρέωση των εταιριών και τη συμμόρφωσή τους ως προς τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας πλέον την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αναγκών που προβλέπουν πρόστιμα ισάξια με το 4% του ετήσιου τζίρου της εκάστοτε εταιρίας.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη διάρκεια των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα, μέσα από πραγματικά παραδείγματα να δοθούν συμβουλές και λύσεις για την προστασία και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στον εκάστοτε χώρο εργασίας.

Τα παραπάνω Σεμινάρια Απευθύνονται σε:

Εργαζόμενους επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ανάληψη της θέσης και του ρόλου με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Πληροφορίες Συμμετοχής στο Σεμινάριο DPO:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ώρες:

 • 5 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης
 • 30 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής:

 • 190€ για την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 • 240€ για την παρακολούθηση τη σεμιναρίου και την απόκτηση πιστοποίησης

Πληροφορίες Συμμετοχής στο Σεμινάριο GDPR:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ώρες:

 • 2 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης
 • 6 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κόστος συμμετοχής: 80€

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Έναρξη επόμενου κύκλου: Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ζωγραφική & Ελεύθερο Σχέδιο

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Στο τμήμα ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν όλοι εκείνοι που αγαπούν τη ζωγραφική.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα, όπου οι συμμετέχοντες επιλέγουν την ημέρα που τους εξυπηρετεί. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να ζωγραφίζουν συνθέσεις με μολύβι κάρβουνο.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων:

Στα μαθήματα ζωγραφικής και ελευθέρου σχεδίου, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τις βασικές αρχές του σχεδίου.

 • Σκιάσεις αντικειμένων (απόδοση σκούρων και ανοικτών τόνων ανάλογα με το φως)
 • Προοπτική σχεδίου (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)
 • Προσωπογραφίες
 • Σχεδιασμός και σκίαση ανθρωπίνου σώματος
 • Τοπία και φύση

Υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων θεμάτων το οποίο προκύπτει από το χρόνο που διαθέτουμε και από τις επιθυμίες των μαθητών μας.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: Όλη την σεζόν
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Μαθήματα Χειροτεχνίας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Στο Κέντρο μας ξεκινάνε μια σειρά από σεμινάρια διδασκαλίας τεχνικών χειροτεχνίας.

 

Με χρώματα, κόλλες, χαρτιά, εξειδικευμένα προϊόντα αλλά και απλά ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργούμε από απλές κατασκευές μέχρι πραγματικά έργα τέχνης!

 

Αλλάζουμε μορφή σε καθημερινά αντικείμενα, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ. Δίνουμε νέα πνοή και αλλάζουμε όψη σε κάθε παλιό και ξεχασμένο αντικείμενο!

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων:

Ενδεικτικά:

 • Ζωγραφική σε μπλουζάκι
 • Διακόσμηση τσάντας
 • Διακόσμηση πάνινων παπουτσιών
 • Διακόσμηση παλιών επίπλων
 • Δημιουργία κοσμημάτων με υγρό γυαλιών
 • Κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων με σκληρυντικό
 • Αλλάζουμε έπιπλά με χρώματα κιμωλίας
 • Κατασκευή αντικειμένων από ανακυκλώσιμα χαρτιά

 

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ιδέες μας και την αγάπη μας για την τέχνη και τη δημιουργία!

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 3 – 5 ώρες (ανάλογα το σεμινάριο)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων

Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

Προετοιμάσου κατάλληλα ώστε να γίνεις Πιστοποιημένος/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων.

Το Κέντρο μας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου, υλοποιεί  εξ΄αποστάσεως σεμινάρια για την πιστοποίηση επάρκειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Στόχος μας είναι η προετοιμασία των υποψηφίων Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Απευθυνόμαστε σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, φοιτητές/σπουδαστές, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, καθώς επίσης και σε όλους/ες  τους/ις υποψήφιους/ες ή ήδη Εκπαιδευτές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Οι Εισηγητές του σεμιναρίου είναι έμπειροι εκπαιδευτές, πανεπιστημιακοί, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, με πολυετή εργασιακή και διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση: από 1 / 9 / 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου ο/η εκπαιδευτής/τρια να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει, ένα από τα παρακάτω σεμινάρια:

1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες δεν έχουν την επαγγελματική εμπειρία των 150 ωρών που απαιτείται για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 160 ώρες:

 • 30 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης:
  • Εργαστήριο σχεδιασμού & παρουσίασης μικροδιδασκαλίας.
  • Παρουσίαση της θεωρίας και του τρόπου απάντησης των θεμάτων της εξέτασης.
 • 130 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης:
  • Ανάπτυξη υλικού θεωρίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις ανάγκες της εξετάσης.
  • Επεξεργασία θεμάτων  των προηγούμενων εξετάσεων.
  • Ερωτήσεις/Απαντήσεις βασισμένες στην τράπεζα θεμάτων.
  • Οδηγίες για την κατάθεση των αιτήσεων στον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Οδηγίες για ένταξη υποψηφίων σε Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Κόστος συμμετοχής: 290€

2. Σεμινάριο για υποψήφιους/ες οι οποίοι διαθέτουν την επαγγελματική εμπειρία των 150 ωρών ή πιστοποιημένο σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και επιθυμούν να επαναλάβουν τη θεωρία και να εξασκηθούν στη μικροδιδασκαλία.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 30 ώρες σύγχρονης OnLine τηλεκπαίδευσης:

 • Εργαστήριο σχεδιασμού & παρουσίασης μικροδιδασκαλίας.
 • Παρουσίαση  της θεωρίας και του τρόπου απάντησης των θεμάτων της εξέτασης.

Κόστος συμμετοχής: 130€

Χρόνος Διεξαγωγής:

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή ανάλογα με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων/ουσών.

Τρέχοντα σεμινάρια: Έναρξη 3 Απριλίου

Το πρόγραμμα ανά μήνα διαμορφώνεται με την έναρξη του σεμιναρίου.

Δυνατότητα διαφοροποίησης των παραπάνω ημερομηνιών ή προσθήκη νέων μετά από συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

 • Εναρκτήρια συνάντηση – αλληλογνωριμία – εκπαιδευτικό συμβόλαιο
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση των ενηλίκων
 • Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Φιλοσοφικές αφετηρίες – θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων – προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης – αρχές μάθησης ενηλίκων – εμπόδια μάθησης – ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Σχεδιασμός, οργάνωση & υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών – εναρκτήρια συνάντηση – καθορισμός σκοπού και στόχων – επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων – αξιολόγηση)
 • Δυναμική ομάδων: διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος – ρόλοι και επικοινωνία στην ομάδα
 • Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση – mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Σχεδιασμός 20΄ μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20΄ μικροδιδασκαλίας – σχολιασμός – υποστήριξη
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος – αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Σεμινάριο Χειροτεχνίας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Παραδίδονται μαθήματα χειροτεχνίας σε διάφορες τεχνικές!

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων:

Ενδεικτικά:

 • Πλέξιμο με Βελόνες
 • Βελονάκι
 • Παραδοσιακό Μακραμέ
 • Φριβολιτέ

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 20 ώρες / ανά τεχνική
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα